Maksājumu informācija

Saņēmējs Virionta Commerce Ltd
Saņēmēja konts GB07EPMT00997216439223
Bankas nosaukums Epayments Systems Limited
SWIFT kods EPMTGB2L
Bankas adrese 91 Wimpole Street, London W1G 0EF, United Kingdom
Maksājuma mērķis Pelnasakademija,   ***
VAI
Ivara signāli, ***
 **** tā vietā pierakstiet savu e-pastu, kuru izmantojat signālu sistēmā. Saskaņā ar to mēs jūs atradīsim sistēmā un aktivizēsim jūsu pasūtītos pakalpojumus

Ja jums ir konts ePayments bankā 

e-wallet No. 001-722316
Maksājuma mērķis Pelnasakademija,   ***
VAI
Ivara signāli, ***
**** tā vietā pierakstiet savu e-pastu, kuru izmantojat signālu sistēmā. Saskaņā ar to mēs jūs atradīsim sistēmā un aktivizēsim jūsu pasūtītos pakalpojumus